Bokningsvillkor – Varausehdot

Bokningsvillkor

  1. Jag tar hand om cykeln som om den vore min egen och är rädd om den så att den inte tar skada. Ifall det framkommer en skada på cykeln tar jag genast kontakt med projektledarna på något av följande telefonnummer: 0405319359 / 0408679739.
  2. Jag följer de trafikregler som råder och cyklar enbart på sådana ställen där cykling är tillåtet
  3. Då jag inte använder cykeln låser jag fast den i en fast struktur. Om cykeln blir bestulen utan att den vari fastlåst i en fast struktur står jag personligen för ersättning av cykelns pris.
  4. Om jag vållar cykeln allvarlig skada är jag ersättningsskyldig
  5. Ifall jag är under 18 år har jag fått tillstånd av  vårdnadshavare att låna cykeln.

Varausehdot

  1. Pidän hyvää huolta pyörästä kuten se olisi oma pyöräni. Jos pyörä menee rikki, otan viipymättä yhteyttä projektijohtajiin 0405319359 / 0408679739.
  2. Noudatan liikennesääntöjä ja pyöräilen ainoastaan sallitulla reiteillä
  3. Kun pyörä ei ole käytössäni lukitsen pyörän kiinteään rakennelmaan. Mikäli jätän pyörän lukitsematta kiinteään rakennelmaan ja pyörä varastetaan, sitoudun korvaamaan rahallisesti pyörän mukaisen hinnan.
  4. Mikäli aiheutan pyörälle merkittävää vahinkoa, olen korvausvastuullinen.
  5. Mikäli olen alle 18 vuotias olen saanut luvan huoltajalta pyörän varaamiseen